Analýzy a ukazatele

Investování by nemělo být jen otázkou zdravého selského rozumu, byť ten velmi často vede k zajímavým a výnosným krokům. Mělo by totiž především vycházet čísel, dat a různých informací. Právě různé analýzy a ukazatele vám dávají základní přehled o situaci, od kterého se můžete odrazit a zvážit povahu své investice.

Ve světě investorů existuje nespočetné množství způsobů, jak vyhodnocovat výhodnost investic. Z hlediska analýz jsou základem ta technická (snaha předpovědět budoucí vývoj na základě současných a minulých dat), fundamentální (hledání vnitřní ceny analýzou nejrůznějších informací od účetních až po demografické) a psychologická/behaviorální (založená na předpokladu, že investování je z velké míry ovlivněno emocemi).

Z pohledu indikátorů je tím zřejmě nejpoužívanějším P/E, neboli price-to-earnings ratio. Ten poměřuje cenu akcií a zisk na jednu akcii. Výsledné číslo (například 12 či 20,5) tak říká, za kolikanásobek zisku na jednu akcii se daný titul obchoduje na trhu. Toto číslo zároveň můžeme interpretovat i jako za kolik let daný podnik vyrovná zisky nákupní cenu akcií (při nezměněném zisku). U úspěšných firem tak může například P/E 10 značit velmi dobrou investiční příležitost a naopak P/E blížící se 40 může napovídat, že daná akcie je nadhodnocená.

cyklovani_pe

Převzato z Econbrowser. Tento obrázek velmi dobře ukazuje, jak je ukazatel P/E cyklický a pohybuje se kolem své průměrné hodnoty ocenění akcií lehce nad patnáctinásobkem ročního zisku. Vidíme tak, že okolo roku 2000 kupovali investoři akcie s tím, že se jim investice „vrátí“ za 50 let, což je zjevný nesmysl.

 

U akcií je z hlediska dividend nejzajímavější tzv. dividend yield (DiY). Ten funguje podobně jako ukazatel P/E, jen poměřuje vyplacenou dividendu proti celkové ceně akcie – tedy se pohybuje v procentech tržní ceny akcie. DIY se u pravidelně dividendy rozdělujících společnosti běžně pohybuje mezi 2-5 %. Z hlediska investice je pak stejně jako jeho hodnota i velmi důležitá jeho dlouhodobá stabilita, případně rostoucí trend.

Toto je jen základní přehled nejdůležitějších analýz (tedy přístupů k hodnocení investičních nástrojů) a dvojice zřejmě nejpoužívanějších akciových ukazatelů. Pokud se chystáte investovat do méně známých společností, tak doporučujeme více si jednotlivé analýzy prostudovat a pracovat i s dalšími indikátory.