Burzovní indexy

Burzovní indexy jsou měřítky vývoje dané burzy a trhu. Větší či menší měrou vypovídají o tom, jak se burze jako celku obecně daří či nedaří.

Burzovní indexy lze využívat nejen z hlediska investic (vyplatí se obecně teď investovat na dané burze? Dosáhla svého maxima nebo naopak minima?), ale i z hlediska vývoje celé ekonomiky, protože burzovní indexy nezřídka korelují např. s hospodářským cyklem.

Pro větší pochopení indexu je velmi dobré vědět, z jakých položek je sestaven a jakou váhu v něm tyto položky mají. Například cenově vážený akciový index dává největší váhu společnostem s nejvyšší cenou akcie (a to zdaleka nemusí být největší či nejvýznamnější společnost, ale ta, která prostě vydala jen velmi malé množství akcií s ohledem na svou velikost). Modernější alternativou je v tomto případě takzvaný tržní kapitalizací vážený index, který zohledňuje tituly podle jejich velikosti.

Akciové indexy

Mezi nejznámější světové indexy patří Dow Jones Industrial Average (DJIA) sledující 30 vybraných velkých amerických společností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Jde o velmi starý index, který je cenově vážený. Jeho alternativou je pak S&P 500, který v sobě zahrnuje hned 500 velkých amerických společností, jejichž váha v indexu ale odpovídá tržní kapitalizaci. Případně pak index NASDAQ (existuje několik jeho variant), který měří dění na stejnojmenném trhu.

Z evropských indexů jmenujme německý DAX, polský WIG30 či londýnský FTSE. V České republice vývoj trhu na Burze cenných papírů Praha sleduje index PX a v RM-systému index RM.

Pro některé investory jsou pak burzovní indexy zároveň vodítkem, do kterých akcií investovat. Zařazení titulu do indexu (zvlášť v případě těch zahraničních, ve kterých není obsažen každý titul) je otázkou prestiže a jisté prémie v hodnotě akcie.

Výše jsme zmiňovali především akciové indexy, ovšem své indexy mají i další investiční nástroje a trhy. Jejich konkrétní povaha je v jádru podobná těm akciovým – všechny by měly měřit obecný vývoj na vymezeném trhu v delším časovém horizontu.