Archiv pro rubriku: Burzy

Burzovní indexy

Burzovní indexy jsou měřítky vývoje dané burzy a trhu. Větší či menší měrou vypovídají o tom, jak se burze jako celku obecně daří či nedaří.

Burzovní indexy lze využívat nejen z hlediska investic (vyplatí se obecně teď investovat na dané burze? Dosáhla svého maxima nebo naopak minima?), ale i z hlediska vývoje celé ekonomiky, protože burzovní indexy nezřídka korelují např. s hospodářským cyklem.

Pro větší pochopení indexu je velmi dobré vědět, z jakých položek je sestaven a jakou váhu v něm tyto položky mají. Například cenově vážený akciový index dává největší váhu společnostem s nejvyšší cenou akcie (a to zdaleka nemusí být největší či nejvýznamnější společnost, ale ta, která prostě vydala jen velmi malé množství akcií s ohledem na svou velikost). Modernější alternativou je v tomto případě takzvaný tržní kapitalizací vážený index, který zohledňuje tituly podle jejich velikosti.

Akciové indexy

Mezi nejznámější světové indexy patří Dow Jones Industrial Average (DJIA) sledující 30 vybraných velkých amerických společností kótovaných na burzách NYSE a NASDAQ. Jde o velmi starý index, který je cenově vážený. Jeho alternativou je pak S&P 500, který v sobě zahrnuje hned 500 velkých amerických společností, jejichž váha v indexu ale odpovídá tržní kapitalizaci. Případně pak index NASDAQ (existuje několik jeho variant), který měří dění na stejnojmenném trhu.

Z evropských indexů jmenujme německý DAX, polský WIG30 či londýnský FTSE. V České republice vývoj trhu na Burze cenných papírů Praha sleduje index PX a v RM-systému index RM.

Pro některé investory jsou pak burzovní indexy zároveň vodítkem, do kterých akcií investovat. Zařazení titulu do indexu (zvlášť v případě těch zahraničních, ve kterých není obsažen každý titul) je otázkou prestiže a jisté prémie v hodnotě akcie.

Výše jsme zmiňovali především akciové indexy, ovšem své indexy mají i další investiční nástroje a trhy. Jejich konkrétní povaha je v jádru podobná těm akciovým – všechny by měly měřit obecný vývoj na vymezeném trhu v delším časovém horizontu.

Základy obchodování na burze

Pokud jste si už založili svůj obchodní účet a převedli na něj své peníze, je na čase si více prohlédnout samotné online rozhraní, ve kterém budete investovat.

Přestože má každý broker odlišné rozvržení a pojmenování, vás by měly nejvíce zajímat sekce obsahují následující informace:

  • Detailní informace k danému cennému papíru – graf vývoje kurzu v různých obdobích, informace o hloubce trhu, aktuální ceně a možnost prodat/nakoupit daný cenný papír
  • Vývoj vašeho portfolia – graficky ale zejména tabulkou upřesněné nákupní a současné ceny aktiv – a váš aktuální zisk/ztráta
  • Denní vývoj vašeho portfolia – jaký zisk/ztrátu vám daný den přinesly ta která aktiva a jak se vyvíjí jejich cena

Poté, co si vyberete vhodný cenný papír, stačí na něj podat pokyn. V něm budete mít řadu možností, z nichž pro vás budou důležité zejména cena a množství. Cenu volte buď zhruba podobnou té aktuální na trhu (pokud chcete nakoupit za aktuální cenu) nebo tu maximální, která je pro vás přijatelná (či minimální v případě prodeje). Pokud se vaši cenu a množství systém burzy spáruje s jiným obchodníkem, bude obchod vypořádán.

Tímto způsobem můžete jednoduše nakupovat i prodávat cenné papíry. Doporučujeme začít s nejjednoduššími akciemi – a to ideálně na Burze cenných papírů Praha – a postupně sbírat zkušenosti a propracovávat se ke složitějším, ale potenciálně ziskovějším investičním nástrojům.

České burzy

V České republice může běžný investor vstoupit na dvě burzyBurzu cenných papírů Praha (často se používá zkratka BCPP) a RM-systém (RMS). Na obou se obchoduje celá řada akcií, na BCPP navíc i ve větším množství řada dalších investičních instrumentů.

 

Burza cenných papírů Praha je hlavním českým akciovým trhem a hodně na ni vstupují i zahraniční investoři. Pro společnosti kótované na hlavním trhu BCPP platí poměrně přísná pravidla odpovídající zahraničním normám.

Burza cenných papírů Praha logo Krom akciových titulů nabízí BCPP i řadu dluhopisů domácích firem, jejich mezinárodních protějšků a dokonce i subjektů veřejného sektoru. Zkušenější investoři pak mají možnost investovat i do složitějších strukturovaných produktů.

Klady a zápory:
+ přísnější pravidla pro kótované tituly (odpovídající mezinárodním standardům)
+ krom akcií možnost nakoupit i dluhopisy
– malé množství investičních příležitostí, které se většině investorů brzy vyčerpá
– minimální množství nových titulů

Doporučení:
Pokud chcete investovat do akcií, není lepší volby než začít a učit se na Burze cenných papírů Praha. Až naberete zkušenosti, můžete přejít i do zahraničí nebo se pokusit dále zhodnocovat své prostředky na domácím trhu.

Odkaz na web BCPP

 

RM-systém je čistě soukromou českou burzou a do portfolia jeho vlastníků spadá například i Fio banka. Na cenné papíry umístěné na RM-systém se kladou nižší nároky (hlavně z hlediska informování akcionářů a veřejnosti) a najdete na ní celou řadu zejména českých společností.

RM-systém logo

Celá řada akcií v RM-systému je nicméně velmi málo likvidní a společnosti zde kótované patří obvykle jen mezi regionální hráče se spíše stagnujícím hospodařením. Výjimkou alespoň z druhého pravidla jsou kótované akcie několika mezinárodních společností zejména z technologického a telekomunikačního sektoru (Intel, Microsoft, Nokia, Deutsche Telekom).

Další formy investičních instrumentů se v RM-systému obchodují jen v omezené míře.

Klady a zápory:
+ možnost investovat v českých korunách i do zahraničních akcií
+ příležitost k doplnění portfolia pro investory pohybující se jen na českém trhu
+ systém vybraných akcií Easyclick umožňuje při středně velkých objemech investic výrazně snížit poplatky
– malá až nulová likvidita řady titulů
– menší regulace společností s akciemi kótovanými na této burze

Doporučení:
Investice na RM-systému mohou být vhodným doplněním portfolia pro investory, kteří hledají další akciové investice a přitom nechtějí opustit český trh. Je potřeba nicméně velmi pečlivě vybírat společnosti zejména s ohledem na likviditu a dlouhodobý potenciál.

Odkaz na web RMS

Jak investovat na burze

V dnešní době je obchodování na burze technicky velmi jednoduché a přístupné i drobným investorům, kteří chtějí investovat částky v řádu desítek tisíc korun. A lze samozřejmě investovat i nižší částky, ale to už budete často narážet na problémy s diverzifikací a výrazným promítnutím poplatků.

Na burze lze obchodovat velké množství investičních nástrojů – některé z nich jsou pak omezeny jen na specifické burzy. Ovšem základními investičními nástroji burzy jsou dluhopisy a zejména akcie.

Obchodovat na burze může každý po dosažení základních podmínek (jako věk). V tom případě stačí najít vhodného brokera nabízejícího ideálně podávání investičních pokynů přes internet (dnes v podstatě každý větší). U něho si poté založíte obchodní účet, na který a ze kterého si budete převádět peníze k investicím na burzách.

500_euro

Při výběru správného brokera byste měli vzít v potaz účtované poplatky (za podání pokynu, vedení obchodního účtu atp.), na jaké burzy budete mít přístup, hodnověrnost a v neposlední řadě již zmiňované internetové rozhraní. Již delší dobu je přitom zvykem, že velcí brokeři (banky a investiční společnosti) nabízejí možnost otevřít si zdarma demo účet a s virtuálními penězi si vyzkoušet investování.

Jakmile máte aktivovaný obchodní účet, stačí na něj vložit peníze a můžete obchodovat.

Obchodování funguje jen v době, kdy je burza otevřena. Přesné časy zjistíte na stránkách jednotlivých burz či v našem přehledu. Zpravidla jde o pracovní dny například od devíti ráno do čtyř odpoledne. Při obchodu na mezinárodních trzích nezapomeňte na časový posun, díky kterému můžete v případě účasti například na americkém trhu navázat investováním až do pozdních večerních hodin.

Investování na burze není nic složitého, na řadu věcí je nicméně třeba dávat pozor. V tom základním vám snad pomohou tyto stránky.

Americké burzy

Domovem kapitálových trhů jsou Spojené státy americké. Na jejich území najdete ty největší burzy s největším výběrem cenných papírů. Dvěma největšími z těchto burz jsou NYSE (New York Stock Exchange) a spíše na technologie zaměřený NASDAQ.

Pokud si nevyberete některého specializovanějšího (a pro drobného investora spíše dražšího/nedostupnějšího brokera) budete pravděpodobně omezeni právě na tyto dvě velké burzy. Pokud však nehodláte investovat se skutečně složitými či málo dostupnými investičními nástroji, nebude vás to v ničem omezovat.

NYSE je velikostí na něm kótovaných firem největší světovou akciovou burzou a to (v roce 2013) více než trojnásobně oproti druhé největší světové burze – americkém NASDAQu. New yorkská burza oficiálně vznikla už v roce 1817 a dodnes hraje klíčovou roli na kapitálových trzích.

To NASDAQ má za sebou mnohem kratší historii. Vznikl před zhruba 40 lety jako pokus o elektronické obchodování s cennými papíry, což obcházelo tehdejší nákladné a neefektivní fyzické obchodování na parketu burzy. Elektronické obchodování zjednodušilo fungování akciových trhů a umožnilo vstup řadě nových firem, v té době právě z technologického sektoru, což dalo vzniknout pověsti NASDAQu jako především technologické burzy.

Americký dolar

Díky své velikosti a množství investorů jsou obě tyto americké burzy velmi likvidní. Prakticky tak není problém zobchodovat jednotlivé tituly prakticky okamžitě. Těch je navíc obrovské množství z nejrůznějších sektorů, regionů a velikostí. Množství investičních příležitostí je tak prakticky nevyčerpatelné.

Oproti obchodování na českých trzích je pak samozřejmě jako i u jiných zahraničních investičních nástrojů potřeba zohledňovat měnové riziko a riziko dvojího zdanění.

Klady a zápory:
+ obrovské množství investičních možností
+ velká likvidita
– měnové riziko
– riziko dvojího zdanění
– riziko neznalosti trhu a dané firmy

Jak investovat:
– na obou velkých amerických burzách se obchoduje obrovské množství cenných papírů společností, které u nás nejsou známy, z hlediska analyzovatelnosti kondice firmy proto alespoň zpočátku doporučujeme investovat do hráčů se zastoupením i v ČR, případně globálním dosahem.

Doporučení:
Zpočátku investujte do velkých blue-chip akcií a na nich se učte analyzovat investiční příležitosti. Těch je v USA obrovské množství, a pokud budete postupovat zodpovědně, otevře se vám obrovské množství potenciálně velmi ziskových investic.

Obchodní časy burz

Na burze se obchoduje jen ve stanovených obchodních časech. Obecně to znamená každý pracovní den, tedy s výjimkou víkendů a svátků ve státě, ve kterém se burza nachází. Důležité je rovněž nezapomenout na různá časová pásma – tedy např. v USA se začíná obchodovat ve chvíli, kdy v Česku obchody pomalu končí.

euro_dollar

Obchodní časy (vše převedeno na středoevropský čas):

Česká republika
Burza cenných papírů Praha
9:00-16:30
RM-systém
9:00-17:00

Amerika
NASDAQ
15:30-22:00
NYSE (New York Stock Exchange)
15:30-22:00

Evropa
Velká Británie – London Stock Exchange
9:00-17:30
Německo – Frankfurt Stock Exchange
9:00-17:30 (elektronické obchodování XETRA)
Polsko – Warsaw Stock Exchange
9:00-17:05