Archiv pro rubriku: Akcie

Exchange Traded Funds (ETF)

Exchange Traded Funds (dále jen pod často používanou zkratkou ETF) jsou ve zkratce fondy obchodované na burze. Jsou to akcie emitované investiční společností, které obvykle kopírují vývoj a kurz stanoveného podkladového aktiva, nejčastěji indexu.

ETF jsou kryty nakoupeným podkladovým aktivem (například všemi akciemi daného indexu v odpovídajících poměrech). Tato aktiva pak emitující společnost ETF drží nastálo a místo toho se obchoduje právě s ETF – ty pak mají hodnotu odpovídající danému podkladovému aktivu.

Investiční noviny

Z povahy věci se tak jedná o fondy diverzifikované. Nákupem jediné akcie ETF kopírujícího indexu S&P 500 tak získáte jistý podíl hned na 500 různých cenných papírech. Pokud bychom je srovnali s podílovými fondy, je v nich několik zásadních rozdílů. Jednak nejsou aktivně spravovány – jednotlivá aktiva v nich mění své pozice jen v případě, že se tak stane i u podkladového aktiva, například indexu S&P 500. To se oproti změnám v aktivně spravovaném portfoliu neděje příliš často.

Díky tomu a zároveň i díky velké konkurenci mezi investičními společnosti mají ETF oproti podílovým fondům velmi nízké správní poplatky (zahrnuté pod tzv. Expense ratio), které se mohou pohybovat i okolo 0,1-0,2 % za rok.

Další výhodou je transparentní obsah portfolia, které je podkladem pro ETF – na stránkách jednotlivých společností si můžete do detailů najít, která aktiva a v jakých poměrech investiční společnost nakoupila pro danou emisi ETF.

Nevýhodou pro českého investora může být, že ETF jsou k dostání jen na zahraničních trzích (typicky USA). Pokud vás ale tento fakt neodradí, mohou být vynikajícím investičním nástrojem.

Klady a zápory
+ diverzifikace v rámci jednoho aktiva (tyto speciální fondy mají běžně stovky položek)
+ nízké správní poplatky
+ transparentní obsah portfolia
– nutnost jít na zahraniční trhy
– stále nutnost platit poplatky
– často neporazíte trh (základní ETF jej totiž často kopírují)

Jak investovat
– podle vlastní investiční strategie si vyberte defenzivnější či naopak dynamičtější ETF (pamatujte, čím více sektorově či geograficky zaměřený fond, tím obecně větší pravděpodobnost kolísání).
– všímejte si dobře Expense ratio (neplaťte zbytečně a fondům s poplatky nad 1 % se vyhýbejte)

Doporučení
ETF jsou ideální investicí, pokud nemáte dostatek prostředků k dostatečné diverzifikaci portfolia. Stejně jako pro větší jednorázové investice, kdy snížíte riziko sázky na špatného koně.

Akcie

Akcie jsou nejzákladnější investiční nástroj. V tomto článku se samozřejmě budeme zabývat jen těmi kótovanými na burze a volně dostupnými samostatným investorům. Obecně řečeno, díky akciím se stáváte spoluvlastníky (= akcionáři) dané společnosti.

S ohledem na obvyklé množství emitovaných akcií se pravděpodobně stanete velmi minoritními akcionáři společnosti, a vaše podíly se nebudou pohybovat ani v promile. Prakticky vám tak nevzniká možnost zasahovat do dění ve společnosti a tudíž budete fungovat jako čistí investoři, kteří si (nejčastěji) budou přát co nejlepší výkon dané firmy, ale kteří do ní nebudou zasahovat.

Tak či tak vám ale z vlastnictví akcie vám plynou dva základní potenciální investiční příjmy. Prvním je příjem ze změny tržní hodnoty akcie. Ta se podle hospodářských výsledků firmy, zájmu investorů a dalších faktorů pohybuje nahoru a dolů. Pokud cena stoupne, můžete prodejem akcie realizovat zisk. Nezapomeňte přitom na jedno ze základních investičních pravidel – nerealizovaný zisk (zatím neprodaná akcie) není zisk. Dokud neprodáte, nemůžete si být jistí, že investice bude ve finále zisková.

Newyorská burza

Druhým příjmem z akcií mohou být dividendy neboli podíly na zisku společnosti. Jejich vyplácení závisí jednak na tom, jestli společnost vůbec nějaký zisk vytvoří, a jednak na tom, zda valná hromada odsouhlasí rozdělení dividend a v jakém poměru zisku. Některé společnosti mohou vytvářet obrovský zisk, ale dividendy nevyplácí a peníze raději uchovají jako rezervu pro budoucnost nebo je využívají pro další rozvoj a investice.

Akcie mají řadu výhod a nevýhod – mohou být velmi ziskové, ale zároveň i velmi ztrátové. Velmi záleží na tom, zda vybere správný cíl své investice, a samozřejmě i při dobré volbě vám nikdo nemůže garantovat budoucí úspěch.

Klady a zápory
+ potenciál velkého zisku (akcie mohou v krajních případech během několika dnů vyrůst i o desítky procent)
+ obrovské množství investičních příležitostí
– potenciál velkého propadu či dokonce krachu společnosti
– trhy často reagují neracionálně (to ale může být příležitostí)
– nutnost diverzifikovat

Jak investovat
– pečlivě vybírejte vybrané tituly a nespěchejte na nákup v době, kdy nákupní cena není příliš vhodná
– stanovte si strategii a cíle, držte se zásad, a prodejte, jakmile zhodnocení dosáhne vašeho cíle (nečekejte, jestli hodnota ještě nepovyroste)

Doporučení
Pokud začínáte investovat, vybírejte společnosti, které znáte a u kterých věříte v jejich podnikatelskou budoucnost – ty, které distribuují výrobky a služby, o které je a bude dlouhodobě zájem.

Dividendy

Dividendy jsou zjednodušeně řečeno podíly na zisku, které společnost rozděluje mezi své akcionáře. Uváděná hodnota dividend je vždy vztahována k jedné akcii a je před zdaněním. Co je důležité – zdaleka ne všechny společnosti na burze dividendy vyplácejí.

Dividendy jsou vypláceny obvykle ročně či čtvrtletně. Častější výplatu dividend pak volí především větší společnosti se stabilní příjmovou i ziskovou stranou.

Pro výplatu dividendy je důležitý takzvaný rozhodný den – těm, kteří akcie dané společnosti drží na jeho konci, vzniká nárok na výplatu dividendy, byť ta může být vyplacena i s delším časovým odstupem (klidně i měsíce a více).

Důležitým pojmem je takzvaný ex-date, tedy první den, který se akcie neobchodují s nárokem na dividendu. Pro tento den je typický propad hodnoty akcií zhruba o výši vyplácené dividendy. V té chvíli je jeden z vhodných okamžiků pro nákup akcie.

20_euros

Základním ukazatelem ve vztahu výše dividendy a výkonu společnosti je tzv. Dividend Yield, neboli dividendový výnos. Ten je procentuálním vyjádřením hodnoty vyplácené dividendy na hodnotě akcie. Pro jednoduché srovnání si akcii představte jako spořicí účet, jehož každoročním úrokem je právě Dividend Yield.

Takzvané dividendové investování – tedy investování do společností vyplácejících dividendy – je jedním z nejpopulárnějších strategií investování do akcií. Tato strategie v sobě pojí jednak snížené riziko a jednak pravidelný dividendový příjem. Společnosti vyplácející dividendy už totiž obvykle mají vytvořený svůj stabilní tržní prostor, a tudíž jsou i méně rizikové. Nehledě na to, že dividendy představují postupně vyplácený zisk, o který vás případný propad ceny akcie nepřipraví.

Klady a zápory
+ dividendové tituly obvykle jistější investicí než nedividendové tituly
+ pravidelné vyplácení zisku z vaší investice
– menší potenciál růstu cen akcií
– dividendové akcie mají často prémiovou (vyšší) cenu oproti akciím těch společností, které dividendy nevyplácejí

Jak investovat
– sledujte Dividend Yield, který vám naznačí hypotetickou návratnost vaší investice v čase
– Dividend Yield sledujte i v průběhu času – nestabilní dividendy mohou naznačovat například mimořádné zisky (prodej části majetku), které se v budoucnu nemusí opakovat.

Doporučení
Volte známá jména – dividendové investice jsou obvykle dlouhodobými investicemi. Už z povahy věci, že tržní cena akcií těchto společností dává menší potenciál růstu. A u známých firem můžete i selským rozumem určit, zda si udrží dlouhodobou konkurenční výhodu – tj. zda vám budou dlouhodobě přinášet dividendy.