Archiv pro rubriku: Investiční strategie

Diverzifikace

Základním pravidlem, které byste měli při svém investování dodržovat, je diverzifikace, tedy rozložení vašich investic do různých investičních nástrojů, společností, sektorů a podobně.
Význam diverzifikace si uvědomovali už naši předci – odtud přísloví jako to, které radí nedávat všechna vajíčka (= investice) do jednoho košíčku (= jednoho konkrétního investičního instrumentu). Sázka na jednu kartu sice může přinést velký výdělek, ale mnohem častěji výraznou ztrátu.

Pomocí diverzifikace značně snižujete rizika ztráty za cenu relativně malého snížení výnosu. Diverzifikaci je vhodné provádět jak z obecné roviny celé škály investičních nástrojů, tak v rámci jednoho konkrétního.

Cílem je vytvořit takové portfolio, které v sobě obsahuje jak defenzivní, tak dynamické investice. Role těch defenzivních spočívá především v obraně základního jmění, o které nechcete přijít. Zatímco ta těch dynamických ve vytváření většího zhodnocení.

Poměr mezi defenzivní a dynamickou částí portfolia se liší dle povahy investora (zda raději hraje na jistotu či na risk), ale i jeho věku (směrem k důchodu se portfolia často stávají defenzivnějšími, protože se zkracuje investiční horizont a přibližuje se výběr zisků).

Diverzifikace vyžaduje určitý počáteční peněžní obnos – aby byly zároveň co nejvíce rozředěny nejrůznější poplatky. Pokud jej nemáte a nemůžete si tak diverzifikaci sami vytvořit, hledejte takové nástroje, které už v sobě diverzifikaci zahrnují (na akciových trzích ETF fondy či širokou škálu podílových fondů).

Diverzifikace je základním pravidlem a metodou úspěšného dlouhodobého, a v naprosté většině případů i krátkodobého, investování. Nevyužívání diverzifikace – tedy sázka na jednu kartu – může ve vzácných případech vést k obrovským ziskům. Ve většině případů však způsobí ztrátu velké nebo celé části investice.

Analýzy a ukazatele

Investování by nemělo být jen otázkou zdravého selského rozumu, byť ten velmi často vede k zajímavým a výnosným krokům. Mělo by totiž především vycházet čísel, dat a různých informací. Právě různé analýzy a ukazatele vám dávají základní přehled o situaci, od kterého se můžete odrazit a zvážit povahu své investice.

Ve světě investorů existuje nespočetné množství způsobů, jak vyhodnocovat výhodnost investic. Z hlediska analýz jsou základem ta technická (snaha předpovědět budoucí vývoj na základě současných a minulých dat), fundamentální (hledání vnitřní ceny analýzou nejrůznějších informací od účetních až po demografické) a psychologická/behaviorální (založená na předpokladu, že investování je z velké míry ovlivněno emocemi).

Z pohledu indikátorů je tím zřejmě nejpoužívanějším P/E, neboli price-to-earnings ratio. Ten poměřuje cenu akcií a zisk na jednu akcii. Výsledné číslo (například 12 či 20,5) tak říká, za kolikanásobek zisku na jednu akcii se daný titul obchoduje na trhu. Toto číslo zároveň můžeme interpretovat i jako za kolik let daný podnik vyrovná zisky nákupní cenu akcií (při nezměněném zisku). U úspěšných firem tak může například P/E 10 značit velmi dobrou investiční příležitost a naopak P/E blížící se 40 může napovídat, že daná akcie je nadhodnocená.

cyklovani_pe

Převzato z Econbrowser. Tento obrázek velmi dobře ukazuje, jak je ukazatel P/E cyklický a pohybuje se kolem své průměrné hodnoty ocenění akcií lehce nad patnáctinásobkem ročního zisku. Vidíme tak, že okolo roku 2000 kupovali investoři akcie s tím, že se jim investice „vrátí“ za 50 let, což je zjevný nesmysl.

 

U akcií je z hlediska dividend nejzajímavější tzv. dividend yield (DiY). Ten funguje podobně jako ukazatel P/E, jen poměřuje vyplacenou dividendu proti celkové ceně akcie – tedy se pohybuje v procentech tržní ceny akcie. DIY se u pravidelně dividendy rozdělujících společnosti běžně pohybuje mezi 2-5 %. Z hlediska investice je pak stejně jako jeho hodnota i velmi důležitá jeho dlouhodobá stabilita, případně rostoucí trend.

Toto je jen základní přehled nejdůležitějších analýz (tedy přístupů k hodnocení investičních nástrojů) a dvojice zřejmě nejpoužívanějších akciových ukazatelů. Pokud se chystáte investovat do méně známých společností, tak doporučujeme více si jednotlivé analýzy prostudovat a pracovat i s dalšími indikátory.

Investiční strategie

Investičních strategií je celá řada, a pokud odhlédneme od odborné terminologie pro jednotlivé investiční nástroje, můžeme si je rozdělit do dvou základních skupin – na defenzivní a dynamické.

Defenzivní strategie mají za úkol především ochranu investované částky. Jejich cíle jsou spíše skrovnější a může jimi být překonání úročení poskytovanému na vklady v bankách či překonání inflace (tedy ochrana reálné hodnoty peněz).

Dle této strategie si tedy investor volí méně riziková, stabilnější aktiva – státní dluhopisy, akcie velkých společností či ETF fondy.

Finanční noviny

Dynamická strategie je opakem té defenzivní. Cílem je v tomto případě co nejprogresivnější růst investovaných prostředků a tedy zhodnocení. Cenou za potenciální vyšší zhodnocení je naopak vyšší riziko negativního vývoje. A to zvláště pak v kratším horizontu několika let. Průměrné dynamické portfolio rovněž vyžaduje od svého investora mnohem aktivnější a častější správu. Na druhou stranu by v dlouhodobém horizontu mělo vydělat více než portfolio defenzivnějšího rázu.

Investoři investující podle této strategie sázejí na rychle rostoucí společnosti, rizikové investice a využívají pokročilejších investičních nástrojů, jako jsou například opce či Forex. Délka investice do konkrétního aktiva bývá podstatně kratší než v případě defenzivní strategie.

Mezi dvojicí těchto krajních přístupů pak samozřejmě leží rozsáhlé střední pásmo, které je mixem obojího. V rámci diverzifikace se pro vaši celkovou investici doporučuje vytvořit vyváženou strategii, která ve svých částech využívá prvků defenzivní nebo dynamické strategie. V jakém poměru, to už je na vás.

Základní pravidla investování

Ve světě investic platí několik základních pravidel, kterých by se měli všichni investoři držet. Zde uvádíme výčet těch nejznámějších:

  1. Diverzifikovat – diverzifikace je ve zkratce rozložení investic mezi různé investiční nástroje s cílem rozložit rizika a ubránit se nečekaným propadům jinak stěžejních aktiv.
  2. Nenastupovat do rozjetého vlaku – když akcie, ale i jakékoli jiné aktivum, dlouhodobě roste, neznamená to automaticky, že byste ji měli koupit. Minulý růst neznamená, že trend bude takto pokračovat donekonečna – často tomu bývá naopak, titul čeká propad. Stejně to platí i u prodejů. Nenechte se ovládat emocemi a stádovým instinktem.
  3. Nerealizovaný zisk není zisk – dokud nemáte peníze na účtu, nelze tvrdit, že jste vydělali nebo prodělali a z toho důvodu nemá cenu řešit stav aktiv, která se nechystáte prodávat.
  4. Netrapte se nevyužitými příležitostmi – často se vám stane, že vám jen těsně proklouzne zajímavá investice, která se následně v krátké době prudce zhodnotí. Nebo naopak prodáte aktivum a přitom jeho kurz dále stoupá. To se ale děje každému a nezbývá se než se s tím smířit. Jediné co můžete udělat, je zlepšit svoji strategii tak, abyste příště byli úspěšnější. Tak či tak ale nakonec půjde o nedosažitelný ideál.
  5. Držet se předem stanovené strategie a pravidel nepodléhat skepsi ani mamonu. Před investováním si stanovte jasná pravidla nákupu a prodeje, které budou v souladu s vaší investiční strategií. A poté se jich držte. Nenakupujte náhle lákavé investice, které porušují vaše pravidla, jen proto, že to je „zaručený tip“. Rovněž nedržte zbytečně dlouho aktiva, která už stoupla na požadované zhodnocení jen ve víře, že cena stoupne ještě výš. Často vás totiž bude čekat opak.

Nezaručujeme, že pokud se budete držet těchto pravidel, tak že zaručeně vyděláte. S největší pravděpodobností ale dopadnete mnohem lépe, než kdybyste činili naprostý opak.