Archiv pro rubriku: Portfolio

Investiční strategie

Investičních strategií je celá řada, a pokud odhlédneme od odborné terminologie pro jednotlivé investiční nástroje, můžeme si je rozdělit do dvou základních skupin – na defenzivní a dynamické.

Defenzivní strategie mají za úkol především ochranu investované částky. Jejich cíle jsou spíše skrovnější a může jimi být překonání úročení poskytovanému na vklady v bankách či překonání inflace (tedy ochrana reálné hodnoty peněz).

Dle této strategie si tedy investor volí méně riziková, stabilnější aktiva – státní dluhopisy, akcie velkých společností či ETF fondy.

Finanční noviny

Dynamická strategie je opakem té defenzivní. Cílem je v tomto případě co nejprogresivnější růst investovaných prostředků a tedy zhodnocení. Cenou za potenciální vyšší zhodnocení je naopak vyšší riziko negativního vývoje. A to zvláště pak v kratším horizontu několika let. Průměrné dynamické portfolio rovněž vyžaduje od svého investora mnohem aktivnější a častější správu. Na druhou stranu by v dlouhodobém horizontu mělo vydělat více než portfolio defenzivnějšího rázu.

Investoři investující podle této strategie sázejí na rychle rostoucí společnosti, rizikové investice a využívají pokročilejších investičních nástrojů, jako jsou například opce či Forex. Délka investice do konkrétního aktiva bývá podstatně kratší než v případě defenzivní strategie.

Mezi dvojicí těchto krajních přístupů pak samozřejmě leží rozsáhlé střední pásmo, které je mixem obojího. V rámci diverzifikace se pro vaši celkovou investici doporučuje vytvořit vyváženou strategii, která ve svých částech využívá prvků defenzivní nebo dynamické strategie. V jakém poměru, to už je na vás.

Základní pravidla investování

Ve světě investic platí několik základních pravidel, kterých by se měli všichni investoři držet. Zde uvádíme výčet těch nejznámějších:

  1. Diverzifikovat – diverzifikace je ve zkratce rozložení investic mezi různé investiční nástroje s cílem rozložit rizika a ubránit se nečekaným propadům jinak stěžejních aktiv.
  2. Nenastupovat do rozjetého vlaku – když akcie, ale i jakékoli jiné aktivum, dlouhodobě roste, neznamená to automaticky, že byste ji měli koupit. Minulý růst neznamená, že trend bude takto pokračovat donekonečna – často tomu bývá naopak, titul čeká propad. Stejně to platí i u prodejů. Nenechte se ovládat emocemi a stádovým instinktem.
  3. Nerealizovaný zisk není zisk – dokud nemáte peníze na účtu, nelze tvrdit, že jste vydělali nebo prodělali a z toho důvodu nemá cenu řešit stav aktiv, která se nechystáte prodávat.
  4. Netrapte se nevyužitými příležitostmi – často se vám stane, že vám jen těsně proklouzne zajímavá investice, která se následně v krátké době prudce zhodnotí. Nebo naopak prodáte aktivum a přitom jeho kurz dále stoupá. To se ale děje každému a nezbývá se než se s tím smířit. Jediné co můžete udělat, je zlepšit svoji strategii tak, abyste příště byli úspěšnější. Tak či tak ale nakonec půjde o nedosažitelný ideál.
  5. Držet se předem stanovené strategie a pravidel nepodléhat skepsi ani mamonu. Před investováním si stanovte jasná pravidla nákupu a prodeje, které budou v souladu s vaší investiční strategií. A poté se jich držte. Nenakupujte náhle lákavé investice, které porušují vaše pravidla, jen proto, že to je „zaručený tip“. Rovněž nedržte zbytečně dlouho aktiva, která už stoupla na požadované zhodnocení jen ve víře, že cena stoupne ještě výš. Často vás totiž bude čekat opak.

Nezaručujeme, že pokud se budete držet těchto pravidel, tak že zaručeně vyděláte. S největší pravděpodobností ale dopadnete mnohem lépe, než kdybyste činili naprostý opak.