Diverzifikace

Základním pravidlem, které byste měli při svém investování dodržovat, je diverzifikace, tedy rozložení vašich investic do různých investičních nástrojů, společností, sektorů a podobně.
Význam diverzifikace si uvědomovali už naši předci – odtud přísloví jako to, které radí nedávat všechna vajíčka (= investice) do jednoho košíčku (= jednoho konkrétního investičního instrumentu). Sázka na jednu kartu sice může přinést velký výdělek, ale mnohem častěji výraznou ztrátu.

Pomocí diverzifikace značně snižujete rizika ztráty za cenu relativně malého snížení výnosu. Diverzifikaci je vhodné provádět jak z obecné roviny celé škály investičních nástrojů, tak v rámci jednoho konkrétního.

Cílem je vytvořit takové portfolio, které v sobě obsahuje jak defenzivní, tak dynamické investice. Role těch defenzivních spočívá především v obraně základního jmění, o které nechcete přijít. Zatímco ta těch dynamických ve vytváření většího zhodnocení.

Poměr mezi defenzivní a dynamickou částí portfolia se liší dle povahy investora (zda raději hraje na jistotu či na risk), ale i jeho věku (směrem k důchodu se portfolia často stávají defenzivnějšími, protože se zkracuje investiční horizont a přibližuje se výběr zisků).

Diverzifikace vyžaduje určitý počáteční peněžní obnos – aby byly zároveň co nejvíce rozředěny nejrůznější poplatky. Pokud jej nemáte a nemůžete si tak diverzifikaci sami vytvořit, hledejte takové nástroje, které už v sobě diverzifikaci zahrnují (na akciových trzích ETF fondy či širokou škálu podílových fondů).

Diverzifikace je základním pravidlem a metodou úspěšného dlouhodobého, a v naprosté většině případů i krátkodobého, investování. Nevyužívání diverzifikace – tedy sázka na jednu kartu – může ve vzácných případech vést k obrovským ziskům. Ve většině případů však způsobí ztrátu velké nebo celé části investice.