Základy obchodování na burze

Pokud jste si už založili svůj obchodní účet a převedli na něj své peníze, je na čase si více prohlédnout samotné online rozhraní, ve kterém budete investovat.

Přestože má každý broker odlišné rozvržení a pojmenování, vás by měly nejvíce zajímat sekce obsahují následující informace:

  • Detailní informace k danému cennému papíru – graf vývoje kurzu v různých obdobích, informace o hloubce trhu, aktuální ceně a možnost prodat/nakoupit daný cenný papír
  • Vývoj vašeho portfolia – graficky ale zejména tabulkou upřesněné nákupní a současné ceny aktiv – a váš aktuální zisk/ztráta
  • Denní vývoj vašeho portfolia – jaký zisk/ztrátu vám daný den přinesly ta která aktiva a jak se vyvíjí jejich cena

Poté, co si vyberete vhodný cenný papír, stačí na něj podat pokyn. V něm budete mít řadu možností, z nichž pro vás budou důležité zejména cena a množství. Cenu volte buď zhruba podobnou té aktuální na trhu (pokud chcete nakoupit za aktuální cenu) nebo tu maximální, která je pro vás přijatelná (či minimální v případě prodeje). Pokud se vaši cenu a množství systém burzy spáruje s jiným obchodníkem, bude obchod vypořádán.

Tímto způsobem můžete jednoduše nakupovat i prodávat cenné papíry. Doporučujeme začít s nejjednoduššími akciemi – a to ideálně na Burze cenných papírů Praha – a postupně sbírat zkušenosti a propracovávat se ke složitějším, ale potenciálně ziskovějším investičním nástrojům.